logo
Login

Làm thế nào để xóa tài khoản eJOY ?

1. Trên ứng dụng EJOY English 2

Bước 1: Vào mục 'Profile' → chọn 'Tài khoản của tôi'

Bước 2: Chọn 'Xóa tài khoản'

Bước 3: Tại popup Xóa tài khoản, bạn hãy chọn nút 'Xóa'

2. Trên eJOY Extension

Bước 1: Chọn biểu tượng eJOY được ghim trên thanh công cụ Chrome

Bước 2: Chọn Account -> Chọn Account setting

Bước 3: Chọn Delete Account

Lưu ý:

Sau khi xóa tài khoản trên eJOY English 2, bạn sẽ không thể tạo lại tài khoản với email đã bị xoá. Hãy cân nhắc kỹ trước khi xóa tài khoản.

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]

Cài đặt tài khoản