logo
Login

Phím tắt khi xem video với eJOY Extension

eJOY Extension giúp bạn học ngôn ngữ thú vị và hiệu quả hơn khi xem phim và video trên Netflix, Youtube, Coursera,...

eJOY Extension có hơn 20+ phím tắt được thiết kế nhằm tối ưu hóa trải nghiệm học ngôn ngữ qua phim và video của bạn!

1. Danh sách các phím tắt thông dụng

[Q]/Space: Phát/Dừng video
[A]: Quay lại câu phụ đề trước
[S]: Lặp lại một câu phụ đề
[D]: Chuyển đến câu phụ đề tiếp theo

[⬅️]: Tua lại 5 giây
[➡️]: Tua đi 5 giây
[=]: Tăng tốc độ lên 0.1x
[-]: Giảm tốc độ xuống 0.1x

[Alt]+ [Shift]+ [P]: Tự động dừng sau mỗi câu phụ đề
[G]: Đọc câu phụ đề
[F]: Xem toàn màn hình

2. Các phím tắt cho phụ đề

[Alt]+[9]: Bật/Tắt chế độ mờ cho phụ đề gốc 
[Alt]+[8]: Bật/ Tắt chế độ mờ cho phụ đề dịch
[V]: Hiển thị nhanh phụ đề gốc trong vài giây (Sau khi làm mờ)
[B]: Hiển thị nhanh phụ đề dịch trong vài giây (Sau khi làm mờ)
[N]: Nhanh chóng xem cả hai phụ đề chính và phụ (Sau khi làm mờ)

[>.]: Tra từ bắt đầu từ phía bên trái của phụ đề
[<,]: Tra từ bắt đầu từ phía bên phải của phụ đề

[Alt]+[J]: Dịch phụ đề
[Alt]+[A]: Tô sáng/bỏ tô sáng câu phụ đề
[Alt]+[C]: Sao chép câu phụ đề
[Alt] + [Q]: Bật/Tắt phụ đề trên
[Alt] + [W]: Bật/Tắt phụ đề dưới

Khoá học & Video