archive

Luyện IELTS

40 Articles
featured
Diep BuiD
Diep Bui
·July 30, 2021

Chủ đề 9 - IELTS Speaking Part 2: Giving Advice

featured
Diep BuiD
Diep Bui
·July 21, 2021

Chủ Đề 8 - IELTS Speaking Part 2 - Foreign Languages

featured
Duong DucD
Duong Duc
·July 2, 2021

Chủ Đề 6 - IELTS Speaking Part 1 - Food

featured
Diep BuiD
Diep Bui
·March 12, 2021

Chủ Đề 5 - IELTS Speaking Part 1 - Books & TV

featured
Diep BuiD
Diep Bui
·February 5, 2021

Chủ Đề 4 - IELTS Speaking Part 4 - Festivals

featured
Diep BuiD
Diep Bui
·December 26, 2020

Chủ Đề 2 - IELTS Speaking Part 1 - Hometown

featured
Ha HaeH
Ha Hae
·December 25, 2020

Tìm Bạn Hợp Cạ - Nhóm Luyện Nói IELTS Online

featured
Diep BuiD
Diep Bui
·October 20, 2020

Cách Học Ngữ Pháp theo Ngữ Cảnh với eJOY Phrasebook

featured
Duong DucD
Duong Duc
·March 5, 2020

Luyện Thi IELTS Với Top 18 Bộ Phim Hay Trên Netflix

featured
Diep BuiD
Diep Bui
·February 29, 2020

Học Tiếng Anh Hiệu Quả Với TED Talks Trên Điện Thoại

featured
Ha HaeH
Ha Hae
·September 28, 2018

6 Ứng Dụng Luyện Thi IELTS Bạn Không Thể Bỏ Qua

featured
Diep BuiD
Diep Bui
·July 31, 2018

IELTS Writing Task 2: Education - Giáo dục

featured
Diep BuiD
Diep Bui
·July 31, 2018

IELTS Writing Task 2: Crimes - Tội ác

featured
Diep BuiD
Diep Bui
·July 18, 2018

IELTS Reading-Identifying Writer's Views/ Claims-No.1

featured
Diep BuiD
Diep Bui
·July 18, 2018

10 Danh từ mô tả xu hướng giảm xuống - Từ vựng Ielts Writing Task 1

featured
Diep BuiD
Diep Bui
·July 18, 2018

Danh từ mô tả xu hướng tăng lên - Từ vựng Ielts Writing Task 1

featured
Diep BuiD
Diep Bui
·July 18, 2018

Trạng từ mô tả tốc độ thay đổi của các xu hướng - Từ vựng Ielts Writing Task 1

featured
Diep BuiD
Diep Bui
·July 17, 2018

Trạng từ mô tả mức độ thay đổi của xu hướng - Từ vựng IELTS Writing Task 1

featured
Diep BuiD
Diep Bui
·July 17, 2018

Động từ và danh từ mô tả sự biến động - Từ vựng Ielts Writing Task 1

featured
Diep BuiD
Diep Bui
·July 17, 2018

Từ và cụm từ mô tả xu hướng ổn định - Từ vựng IELTS Writing Task 1

featured
Diep BuiD
Diep Bui
·July 17, 2018

20 Động từ mô tả xu hướng giảm - Từ vựng IELTS Writing Task 1

featured
Diep BuiD
Diep Bui
·July 17, 2018

22 Động từ mô tả xu hướng tăng lên - Từ vựng IELTS Writing Task 1

featured
Diep BuiD
Diep Bui
·July 17, 2018

Học từ vựng IELTS với bộ từ trên Words store

featured
Diep BuiD
Diep Bui
·July 15, 2018

Chiến Thuật Chinh Phục IELTS Writing Task 1

featured
Hà TrầnH
Hà Trần
·July 13, 2018

Học IELTS để làm gì?

featured
Diep BuiD
Diep Bui
·July 6, 2018

LUYỆN TẬP IELTS WRITING TASK 1 QUA CÁC DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

featured
Diep BuiD
Diep Bui
·July 6, 2018

LUYỆN THI IELTS READING QUA CÁC DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

featured
Diep BuiD
Diep Bui
·June 24, 2018

IELTS Writing Task 2: Advertising - Quảng cáo

Tham gia cộng đồng eJOY

Kết nối và chia sẻ cùng những người học khác tại eJOY để sử dụng sản phẩm hiệu quả và thông minh